Heste- og stednavne

 • Islandske heste registreres med fornavn efterfulgt af ”fra” og så et stednavn.
 • Stednavnet kan være egnsnavn, gårdnavn, by eller personnavn. Der kan ikke oprettes eneret på et stednavn.
 • Navnet skal være et stednavn (og derfor som udgangspunkt ikke indeholde Stutteri, Stald eller lignende)
 • Stednavnet skal være dansklydende og ikke fx islandsk eller engelsklydende
 • Føllet kan maksimum have to fornavne i kombination
 • Avlerne kan bruge listen med godkendte hestenavne i WorldFengur som reference (kræver brugeradgang til WorldFengur)
 • Hvis det ønskede navn ikke er på listen over godkendte navne, og heller ikke er at finde på listen med allerede afviste navne, kan navnegruppen i FEIF ansøges om godkendelse. Dette gøres ved at sende en mail til stambogskontoret. Bliver navnet godkendt af den islandske navnegruppe, tilføjer de navnet til listen i WorldFengur, og navnet kan nu bruges. Afviser de navnet skal avlerne finde et andet brugbart navn.
 • Navnet skal være islandsk og korrekt i forhold til grammatik og stavemåde. Hingste og vallakker tildeles maskuline navne og hopper feminine. Neutrale navne eller navne bestående af initialer kan ikke godkendes.
 • Et hestenavn, samt stednavnet kan ændres, men kun hvis hesten ikke har været vist til kåring eller FEIF konkurrence eller hvis hesten har et afkom. Dog kun hvis avler giver sit skriftlige samtykke.
  Ansøgning og guide til betaling findes nederst på siden.

Navnereglerne for islandske heste er beskrevet i Stambogsreglementets afsnit 2.4, samt i FEIF Rules and Regulations afsnit G3.5.6 The naming of Icelandic horses in WorldFengur. Find dokumentet nederst på siden.

FEIF har givet hjemmel til, at avlskomitéen i det enkelte medlemsland administrere reglerne for tildeling af stednavne. Avlskomitéen har i august 2023 vedtaget at reglerne for tildeling af stutteri og stednavne I Danmark, er som beskrevet ovenfor. Dette gælder nyoprettede sted og stutterinavne, hvorfor avlere der har fået godkendt deres stutteri og stednavn før denne dato kan fortsætte med at anvende pågældende stednavn.

Dokumenter og filer

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum