Brug af udenlandsk hingst

Nogle gange falder valget af hingst på en hingst i udlandet. Det kan sagtens lade sig gøre, men der er praktiske forhold at forholde sig til.
Det første man skal finde ud af er, om hoppen skal til udlandet for at blive bedækket eller om man eventuelt kan få tilsendt sæd og få hoppen insemineret hjemme i sin egen stald.
Nedenfor kan du læse om proceduren, hvis valget bliver at importere sæd fra udlandet og få hoppen insemineret hjemme.

Inseminering med sæd, fra hingst i et andet EU-land

Det er muligt at importere sæd fra hingste i udlandet og inseminere hopperne her i landet.
Hvis man som hoppeejer ønsker at importere sæd fra en hingst i udlandet, er det en god ide at gå ind at læse på Fødevarestyrelsens (FVST) hjemmeside og følge deres retningslinjer.

Der er dels nogle generelle retningslinjer og nogle specifikke regler for hingstesæd.

De vigtigste forhold du skal have rede på er:

  • Din virksomhed skal være registreret hos FVST som importør og du skal føre optegnelser over de sendinger du modtager
  • Virksomheden hvorfra sæden er tappet skal være en EU-hingstestation og være opført på EU’s lister over godkendte stationer.
  • Sæden du modtager skal være ledsaget af et INTRA-certifikat fra en embedsdyrlæge i afsenderlandet.

Indberetning af insemineringen

  • Når hoppen er insemineret af dyrlæge/inseminør her i DK er det vigtigt, at få indberettet insemineringen korrekt – fuldstændig ligesom når en naturlig bedækning indberettes med henblik på at få et rødt hestepas senere på det fødte føl
  • Dyrlægen eller inseminøren attesterer med dato, stempel og underskrift på det medsendte dokument fra EU-hingstestationen, at alt er fundet i orden og at hoppen er insemineret den pågældende dag
  • Herefter indberetter du som hoppeejer via sporti.dk, samt sender kopi af det attesterede dokument fra dyrlæge/inseminør til stambogskontor@islandshest.dk
  • Herefter kan stambogskontoret lægge insemineringen i WF.

Bedækning/inseminering af hoppe i udlandet

Hvis valget derimod bliver at sende hoppen afsted til udlandet for at blive bedækket eller insemineret, er der andre forhold hoppeejeren skal forholde sig til.

Allerførst er der selve transporten til et andet land. Vi anbefaler at gå på Fødevarestyrelsens hjemmeside for altid at få det sidst nye opdaterede om transport til udlandet.

Som hoppeejer er det vigtigt at vide, at bedækningsindberetningerne lagt i WorldFengur er en forudsætning for den efterfølgende udstedelse af hestepas på det kommende føl og det er derfor vigtigt, at der i alle tilfælde af bedækning eller insemination sker en indberetning til WorldFengur.

I nogle lande bliver bedækninger/insemineringer ikke lagt i WorldFengur. Når danske hopper bedækkes/insemineres i sådan et land skal hoppejer derfor selv sørge for dokumentation for bedækningen/insemineringen og efterfølgende sende den til stambogskontoret, som så lægger det i WorldFengur. Sådan et land er Tyskland. Her skal hoppeejer sikre sig et såkaldt ”deckschein” (tysk bedækningsattest) fra den tyske hingstejer/hingsteholder, som dokumentation og efterfølgende selv indberette bedækningen på Sporti.dk: Indberetning af bedækning af hoppe i Tyskland. ”Deckschein” sendes til stambogskontoret.

Er hoppen bedækket i Norge eller Sverige, behøver hoppeejer ikke at sikre sig dokumentation, da disse lande automatisk lægger bedækningerne/insemineringerne indberettet af hingsteejer/hingsteholder i WorldFengur.

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum