Genudstedelse af ejercertifikat

Hvis en hesteejer har mistet det originale ejercertifikat, kan der ansøges om genudstedelse.

Genudstedelse bestilles/betales via sporti.dk: Genudstedelse af ejercertifikat

Når bestillingen på SPORTI er gennemført og betalt, sendes nedenstående i en mail til stambogskontor@islandshest.dk. Eller med post til Stambogskontoret, Bedervej 101, 8320 Mårslet. Gerne rekommanderet.

  • Tro og love erklæring, udfyldt og underskrevet (find dokumentet nederst på siden)
  • Kopi af købskontrakt, eller anden dokumentation på køb af hesten (skal kun sendes med hvis du ikke allerede er registreret ejer på ejercertifikat/i WF)

Dokumenter og filer

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum