Kære Hingsteejere,

Bedækningssæsonen står for døren. Hjælp os med at opdatere hingstelisten, så vi sikrer, at oplysningerne om din hingst fremgår korrekt.

Meld gerne ind hvor hingsten bedækker denne sæson, samt om der tilbydes stod, håndbedækning, inseminering, køle eller frostsæd. Send opdateringer, billede eller ændringer til hingsteliste@islandshest.dk.

Vedr. CEM

Avlskomiteen har besluttet, at CEM-strategien, som vi kender den fra de foregående år, opretholdes for sæson 2024. Se mere her.

Avlskomiteen har besluttet at hingstens CEM-status kan anføres under hingstens oplysninger på hingstelisten. Så som noget nyt vil det blive registreret på hingstelisten, når stambogskontoret modtager hingstenes CEM svarrapporter for bedækningsåret. Send CEM svarrapporter for hingstene til stambogskontor@islandshest.dk.

Sådan her kan en hingsts oplysninger se ud på hingstelisten

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum