Crossborder heste

Crossborder-heste er heste født i f.eks. Danmark, men med hestepas udstedt i et andet land.

Når et føl/en hest skal oprettes i WF skal den oprettes med forbogstaverne for fødelandet f.eks. DK2022XXXXXXX. Den skal derfor også oprettes i WF i Danmark af Stambogskontoret.

I Danmark er den typiske Crossborder-hest et danskfødt føl, hvor ejeren ønsker hestepas fra en af de tyske forbundsstater. I den situation beder det tyske forbund Stambogskontoret om at oprette føllet i WF, hvorefter vi giver det tyske forbund besked om, at de kan udstede et hestepas på føllet.

I flg EU forordningen, skal det tyske forbund derefter sende de tysk udstedte pas til det danske stambogskontor, hvorefter vi sender dem ud til de danske hesteejere, som har ønsket hestepasset udstedt i Tyskland.

For yderligere info er du altid velkommen til at kontakte Stambogskontoret.

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum