Bedækning og indberetning

Bedækning/inseminering

  • Hopperne der modtages, skal være stambogsførte islandske hopper og minimum 3 år gamle i bedækningsåret.
  • Hestepas/ID-nummer på hoppen skal være hingsteejer bekendt.

Indberetning

  • Som hingsteejer/holder skal du indberette alle de hopper som er bedækkede eller inseminerede ved din hingst.
  • Bedækningerne indberettes rettidigt senest 30. september. Dog senest 31. december for de hopper som har forladt hingsten 1. oktober eller senere.
  • Forsinket indberetning efter 30. september hvor hoppens afgang fra hingst er 30. september eller tidligere, er pålagt et gebyr på 120 kr.
  • For sen indberetning efter 31. december i året for hoppens afgang fra hingsten, er pålagt et gebyr på 1000 kr.
  • Indberet bedækninger via sporti.dk: Bedækningsindberetning
  • Når indberetningen er foretaget, vil den blive registreret i WorldFengur. Hoppeejerne modtager her en bekræftelse på mail om at deres hoppe er registreret bedækket/insemineret ved pågældende hingste samt dato for ankomst/afgang eller insemineringsdato. Vi bestræber os på at foretage registreringerne løbende over året, og senest ved årets udgang.

Udstationering hos hingsteholder

Bedækningsindberetninger foretaget af andre personer end hingsteejer selv, skal ledsages af en fuldmagt før bedækningerne kan registreres.

Der er flere muligheder for at give fuldmagt:

  • Kopi af udlånskontrakt med ejers underskrift
  • Ejer kan oprette hingsteholder som bruger i WorldFengur eller skrive en bemærkning i WorldFengur paddocken omkring udstationering hos hingsteholder

Ejer kan bekræfte fuldmagt til indberetning ved at sende en mail til stambogskontor@islandshest.dk

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum