Dyrlægers udtagelse fra konsum

I henhold til lovgivningen er man som hesteejer, forpligtet til at indsende passet til den relevante pasudstedende organisation i hestens opholdsland, når hesten af dyrlægen udelukkes fra slagtning til konsum i forbindelse med medicinering. Dette skal gøres for at hestens konsumstatus kan opdateres i den nationale hestedatabase.

Bestil på Sporti.dk: Dyrlægers udtagelse fra konsum

Når bestillingen på Sporti er gennemført og betalt, sendes hestepasset til Stambogskontoret, Bedervej 101, 8320 Mårslet. Gerne rekommanderet.

Fristen for indsendelse efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Såfremt hesten er udelukket før 1. januar 2016, er der ikke krav om indsendelse af passet.

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum