Bedækning

Hopper og bedækning

Ren-racede islandske hopper er avlsberettigede fra deres 3. leveår. Dette er indført i stambogsreglementet af hestevelfærdsårsager for at sikre, at hopperne er tilstrækkeligt udviklede til at gennemføre en drægtighed og fole efterfølgende.

Valg af hingst

Ved valg af hingst kan du anvende vores hingsteliste, som indeholder alle ren-racede islandske hingste med bedækningstilladelse i Danmark. Her kan du finde oplysninger om de enkelte hingste smat hvor og hvordan de bedækker/inseminerer, og har du WorldFengur abonnement kan du komme videre til WorldFengur og alle oplysningerne der.

Hoppe til bedækning

Når hingsten er valgt og der er lavet en aftale med hingsteejer/hingsteholder, skal denne have oplysninger om hoppens ID-nummer, hingsteejer/hingsteholder skal se hoppen pas og have kontakt-oplysninger om hoppens ejer til senere indberetning.

Skal hoppen opstaldes på stedet, hvor hingsten opholder sig, er det vigtigt at huske, at hestepasset skal følge hoppen ud til hingsten og blive der sammen med hoppen.

Når hoppen er bedækket/insemineret

Alle hopper, som bedækkes skal indberettes til Stambogskontoret, som bedækket. Denne opgave påhviler hingsteejerne/hingsteholderne.

  • Ifølge stambogsreglementet/avlsprogrammet skal hopper, der bedækkes være renracede islandske og de skal være mindst tre år gamle i bedækningsåret.
  • Hoppens hestepas/ID-nummer skal være hingsteejeren bekendt.
  • Samtlige bedækkede hopper skal indberettes inden bedækningsårets udgang.

Bedækningsindberetningerne kan foretages løbende hen over sæsonen. Sidste dag for rettidig indberetning er d. 30. september det år hoppen er bedækket.

Efter d. 30. september betales et gebyr for hver indberetning og efter d. 31.december i bedækningsåret stiger taksten igen.

Når hingsteejeren/hingsteholderen har indberettet en hoppe som bedækket, lægger Stambogskontoret registreringen i World Fengur (WF). Bedækningsregistreringen er det nødvendige grundlag for oprettelsen af det kommende føl i WF.

Stambogskontoret tilstræber at alle indberetninger er registreret i WF inden d. 31. december det pågældende år. Hoppeejeren får en autogeneret mail fra WF, når indberetningen er lagt ind.  Det er derfor en god ide, at du som hoppeejere holder øje med, at du får en sådan mail frem til d. 31.december i bedækningsåret.

Husk at denne mail kan gå i dit spamfilter eller at du måske har skiftet mailadresse, siden du blev registreret i WF. Henvend dig til Stambogskontor@islandshest.dk såfremt du ikke får en mail om bedækningen eller der er fejl i de registrerede data.

Når føllet er født

Når føllet fødes næste år skal det følanmeldes indenfor de første 60 dage. Se menupunkt: Føllet er født

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum