FEIF krav ved embryo

Når føllet er kommet til verden via en rugehoppe er der nogle FEIF regler der skal overholdes for at føllet kan få rødt pas:

  • Rugehoppen som modtager embryoet skal være en renracet islandsk hoppe med FEIF ID og DNA profil
  • Den biologiske mor som donerer embryo skal have DNA profil
  • Føllet skal afstamningskontrolleres ved DNA (se menupunkt Afstamningskontrol ved DNA og DNA test)
  • Grænse for antal afkom pr hoppe pr år er 2 føl ved embryotransfer og 1 føl naturligt båret af følhoppen selv.

På WorldFengur fremgår det hvilke afkom der er båret af rugehopper.

Se reglerne for embryo i FEIF Rules and Regulations Breeding afsnit G3.5.7. Find dokumentet nederst på siden.

Dokumenter og filer

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum