Genudstedelse af bortkommet hestepas

Hvis en hesteejer har mistet hestepasset, kan der ansøges om genudstedelse.

Det kræver at ansøger og dyrlæge udfylder Tro og love erklæring/Identifikation af hest (find dokumentet nederst på siden). Derudover skal Genudstedelse bestilles/betales via sporti.dk: Genudstedelse af hestepas

Når bestillingen på SPORTI er gennemført og betalt, sendes nedenstående i en mail til stambogskontor@islandshest.dk.

Eller med post til Stambogskontoret, Bedervej 101, 8320 Mårslet. Gerne rekommanderet.

  • Dokumentet Tro og love erklæring, udfyldt af både ansøger og dyrlæge
  • Kopi af ejercertifikat/købskontrakt, eller anden dokumentation vedlægges

Hvis det drejer sig om heste importeret fra Island og islandsk ejede heste, kontakt
Stambogskontoret på telefon 87475075.

Dokumenter og filer

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum