Ejerskifte

Sælger skal udlevere hestens pas til køber når hesten sælges og skal transporteres.

Det underskrevne originale ejercertifikat skal udleveres til køber, når betaling afsluttes/handlen afsluttes.

Senest 7 dage efter at en hest er handlet, skal den ejerskiftes ved indsendelse af originalt ejercertifikat.

Bagsiden af ejercertifikatet (Ejerskiftedokument) udfyldes med:

  • Dato for ejerskifte
  • Sælgers fulde navn og adresse, og underskrift
  • Ved flere sælgere skal samtlige fremgå og underskrive
  • Købers fulde navn, adresse, tlf nr., mail og underskrift
  • Ved flere købere skal samtlige fremgå, samt fordeling i %
  • Hvis køber er under 18 år, skal oplyses ansvarlig forælders navn og hesten oprettes med c/o ejerskab
  • Hvis køber er et firma, noteres CVR nummer og firmanavn

Ejerskifte bestilles/betales via sporti.dk: Ejerskifte.

Ved manglende underskrifter fra sælger på bagsiden, medsendes kopi af købekontrakt med sælgers underskrift. Det originale ejercertifikat skal dog ALTID sendes med.

Ejerskiftedokument sendes til:

Stambogskontoret, Bedervej 101, 8320 Mårslet. Gerne rekommanderet.

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum