Følanmeldelse af dødt føl

Det er gratis at anmelde et føl der er dødt/dødfødt/aborteret.

Har hoppen været drægtig i mindst 10 måneder tildeles føllet et ID nummer og registreres med navn, farve og køn i Stambogen.

Har drægtigheden varet i mindre end 10 måneder registreres hændelsen som en abort i avlsoplysningerne for hoppen.

Udfyld formularen via Sporti.dk : Følanmeldelse af dødt føl

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum