Krav til chipmærkning og identifikation af føl

  • Føllet skal chipmærkes inden fravænning, ved morens side, og senest 12 måneder gammelt
  • Chipmærkning foretages af en autoriseret mærker fra SEGES eller egen dyrlæge
  • Medbring hoppens pas ved mærkning af føllet. Chipmærkeren kontrollerer overensstemmelse mellem aflæst chip i følhoppen og hestepas
  • Har du ved følanmeldelsen valgt at din dyrlæge skal mærke dit føl, har du modtaget et identifikationsskema på mail
  • Har du valgt SEGES bliver du kontaktet efter 1. oktober og året ud. Mærkerne medbringer selv skema
  • Chippen placeres i føllets hals i venstre side
  • Føllets farve, aftegn, samt hvirvler og andre kendetegn påtegnes identifikationsskemaet
  • Hvide aftegn skraveres med rødt. Hvirvler angives med et kryds. Chippens placering angives med et T i cirkel
  • Mindst 3 hvirvler eller aftegninger skal indtegnes. Er der under 3 hvirvler/aftegn, indtegnes omridset af kastanjerne på side 3
  • Er der krav om afstamningskontrol udtages prøverne til dette af dyrlægen/SEGES-mærkeren.

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum