Konsum

Konsum-udelukkelse

Indtil den 28. januar 2022 kunne hesteejere på eget initiativ udelukke deres hest fra konsum. Efter denne dato kan heste kun udelukkes fra konsum af en dyrlæge i forbindelse med medicinsk behandling.

I henhold til lovgivningen er man som hesteejer, forpligtet til at indsende passet til den relevante pasudstedende organisation i hestens opholdsland, når hesten udelukkes fra slagtning til konsum i forbindelse med medicinering. Dette skal gøres for at hestens konsumstatus kan opdateres i den nationale hestedatabase.

Fristen for indsendelse efter at dyrlægen har udelukket hesten er 7 dage.

Se vejledning under menupunktet Dyrlægers udtagelse fra konsum.

Såfremt hesten er udelukket før 1. januar 2016, er der ikke krav om indsendelse af passet.

Du kan løbende holde dig opdateret på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Hvad handler konsumstatus om?

Hesteejeren bestemmer stadig selv, hvad der skal ske ved hestens død. En hest i konsum betyder, at hesten har mulighed for at blive slagtet med henblik på at indgå i fødevarekæden. Ejeren bestemmer selv, om hesten skal slagtes eller aflives og bortskaffes på anden behørig vis. ​

I udgangspunktet er hesten et produktionsdyr og kan derfor slagtes og indgå i fødekæden – altså spises af mennesker. Dette kalder man lidt populært ”at hesten er i konsum”.

Når hesten ”er udtaget/udelukket fra konsum” betyder det, at hesten ikke længere må slagtes og indgå i fødekæden, som føde for mennesker.

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Hvilke konsekvenser (fordele og ulemper) er der ved at hesten er UDTAGET fra konsum?

 • Hesten kan ikke slagtes, men skal aflives og sendes til destruktion – kan koste ca 5.000,- kr
 • Når hesten udtages/udelukkes fra konsum er det endegyldigt
 • Du kan få udleveret medicin til efterbehandling når din dyrlæge har påbegyndt behandlingen.
 • Du skal ikke leve op til reglerne for foderhygiejne.

Hvilke konsekvenser (fordele og ulemper) er der ved at hesten ER i konsum?

 • Hesten kan slagtes – ingen udgifter for ejeren.
 • Du skal have medicinhåndteringskursus og kan derefter selv efterbehandle din hest, når dyrlægen har startet behandlingen.
 • Du skal gemme den af dyrlægen udleverede tilbageholdelsesseddel i 5 år.
 • Du skal gemme alle kvitteringer fra foderstoffen, så du kan dokumentere, hvad du har købt og hvor du har købt det.
 • Du skal følge reglerne for foderhygiejne.
  Det vil også sige, at du skal registreres hos Fødevarestyrelsen via Landbrugsindberetningen.

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum