CHR – Det Centrale Husdyrbrugs Register – og registrering

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Det er den ansvarlige for hesteholdet, som står for registreringen, og den kan enten udføres via Landbrugsindberetningen eller på Fødevarestyrelsens app ”CHR”, som kan hentes på App Store/Google Play.

Hvis der på et sted befinder sig heste med forskellige ejere, så er det ejeren af fx stutteriet, hestepensionen eller rideskolen, der skal foretage registreringen, da denne er ansvarlig for hesteholdet. Registreringen af et hestehold afhænger ikke af, hvem der ejer den jord eller de bygninger, hvor hestene opholder sig men hvem der er ansvarlig for hesteholdet. 

Mange ejendomme har allerede et CHR-nummer tilknyttet og i sådanne tilfælde skal der blot tilknyttes et hestehold til disse CHR-numre hos Landbrugsindberetningen.

I begyndelsen af 2023 skal alle heste, tilknyttes de CHR-numre, som de befinder sig på. Dette kan gøres ved hjælp af Fødevarestyrelsens app ”CHR”, som kan hentes på App Store/Google Play.

Fra 2023 vil der ligeledes blive opkrævet et årligt gebyr for hvert CHR-nummer.
Gebyret forventes at blive på 180 kr pr år pr hestehold. Større hestehold vil desuden blive opkrævet en årlig afgift til Dyrevelfærdskontrol på 690 kr (10-40 heste) eller 1909 kr (over 40 heste).

Det er en god ide at gå på Fødevarestyrelsens hjemmeside og søge på ”registrere hestehold” i søgefeltet for at vide det nødvendige omkring registrering af heste og hestehold i CHR.

OBS!!! Som arrangører af samlinger og stævner, skal man være opmærksom på, at deltagerlister for arrangementerne på Sporti.dk, vil udgøre den nødvendige registrering i forhold til CHR. Bruger man ikke Sporti.dk som tilmeldingsplatform skal man derfor sørge for at have korrekte optegnelser over hvilke heste der deltager med kontakt oplysninger på ejer samt registreringsnummer og navn på hestene.

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum