Hingstestationer

Registrering og godkendelse af hingstestationer

Vejledning til registrering i CHR-registeret

Når du registrerer dit hestehold i det obligatoriske CHR-register, skal du huske at angive alle heste i din besætning og din besætningstype.

Der er følgende former for registrering, godkendelse og autorisation, når det drejer sig om hingstestationer.

1)Har du en EU-hingstestation, skal du registrere din besætningstype i CHR-registeret. Du er godkendt af Fødevarestyrelsen og autoriseret og registreret der, og kan ses på deres liste over EU hingstestationer.

2) Er du medlem af DI, skal du registrere din besætningstype i CHR-registeret og søge autorisation hos Seges. Autorisationen er en brancheautorisation, som DI har tiltrådt, og du kan efter autorisation ses på Seges´ liste over brancheautoriserede hingstestationer.

3) Er du ikke medlem af DI, skal du registrere din besætningstype i CHR-registeret.

Først skal du downloade CHR-appen, som du finder der, hvor du normalt henter dine app´s:

Herefter vælger du at oprette ny besætning:

Herefter indtaster du din adresse i søgefeltet:

Nu skal du så vælge, hvilken type dyreart, og hvilken besætningstype du har:

Husk at gemme din registrering i App´en.

Godkendte og autoriserede hingstestationer

Inseminering har været anvendt i hesteavlen siden midten af 70’erne, og der er et helt sæt af bekendtgørelser, som tager hånd om denne teknik og dens anvendelse i hesteavlen.

Landsudvalget for Heste har med udgangspunkt i disse bekendtgørelser lavet et fælles regelsæt, som alle avlsforbund tilknyttet Landsudvalget skal følge for at leve op til gældende lovgivning på området. Dansk Islandshesteforening er tilknyttet Landsudvalget for Heste og derfor gælder disse regler også for hingstestationer med islandske hingste.

Hvorfor regler?

Hvorfor er det så nødvendigt med disse regler? Det er det, fordi man ved inseminering kan få spredt eventuelle bakterier og sygdomme endnu mere og endnu hurtigere end ved naturlig bedækning, idet en afgivet portion sæd deles i flere portioner og insemineres i flere hopper. Er der sygdomsfremkaldende agens i sæden, får man det spredt til mere end alle de hopper, der deler portionen.

Ved at have ensartede regler sikrer man sig desuden, at lovgivningen på området alle steder bliver overholdt, og man kan holde et ensartet kvalitetsniveau. Heri ligger en stor sikkerhed og kvalitetsparameter for hoppeejerne.

Hvad siger reglerne så?

Du kan læse Landsudvalgets regler for hingstestationer i dokumentet nederst på siden, men de vigtigste regler handler om:

Autorisation

Hvis man vil tappe sæd fra hingste og inseminere hopperne, så skal man autoriseres. Det bliver man når:

  • man har fornøden uddannelse eller en tilknyttet stationsdyrlæge,
  • ens faciliteter er af en sådan standard, at der kan arbejdes hygiejnisk og forsvarligt,
  • at der er et mikroskop til rådighed og
  • at Landsudvalget for Heste’s dyrlæge, som i øjeblikket er Hans Schougaard (hss@SEGES.dk), kan godkende stedet.

Herefter bliver stationen opført på Fødevarestyrelsens liste over ”Hingstestationer”.

Uddannelse

Det vigtigt at slå fast, at det kun er dyrlæger og uddannede inseminører, der må inseminere hopper. Det er således forbudt for andre end disse to grupper at inseminere såvel egne som andres hopper.

Hvis man ikke er uddannet dyrlæge og gerne selv vil stå for inseminationerne, så skal man uddannes som inseminør. Kontakt dyrlæge Hans Schougaard hss@SEGES.dk for mere viden om uddannelse som inseminør. Alle uddannede inseminører kommer på Landsudvalgets liste.

Insemination eller naturlig bedækning

Inden hingstene på en station starter bedækningssæsonen, skal hingsteejer/holder beslutte om den givne hingst skal bruges til inseminering eller bedække naturligt. Det er ikke tilladt at gøre begge dele samtidig af hygiejne- og kvalitetshensyn.

Det er muligt at lade en hingst skifte bedækningsform hen over en sæson. Den kan uden videre gå fra inseminering og over til at bedække naturligt, men den kan ikke gå direkte fra naturlig bedækning og til inseminering uden først at gennemgå en klinisk og bakteriologisk undersøgelse.

Denne undersøgelse skal ligeledes alle hingste til inseminering igennem inden sæsonen starter.

Herudover er der mange detaljer omkring de forskellige insemineringsformer og hvilke data der skal registreres i de forskellige situationer.

Går du med tanker om at oprette en hingstestation og/eller uddanne dig til inseminør, så tag kontakt til dyrlæge Hans Schougaard hss@SEGES.dk, som kan hjælpe og rådgive dig.

Indberetning af insemineringer/bedækninger

Insemineringer indberettes fuldstændig ligesom bedækninger, se Bedækning og indberetning.

Som indberetter skal du huske at krydse af at det er en inseminering og hvilken type inseminering.

Indførsel af hingstesæd fra EU eller tredjeland

Fødevarestyrelsen formidler de generelle samt mere specifikke regler for import af avlsmateriale og specifikt hingstesæd fra EU og tredjelande.

Dokumenter og filer

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum