Denne ydelse anvendes når det er lovpligtigt at registrere en hest i den danske hestedatabase ex. for at få den oprettet i CHR-registret.

Det gælder i følgende tilfælde:

1. Registrering af danskfødt hest, der har fået passet udstedt i udlandet.
Passet skal sendes til Stambogskontoret af den udenlandske pasudsteder.
Fristen for registrering er 7 dage efter pasudstedelse.


1. Registrering af hest, der er importeret til Danmark og hesten skal opholde sig i Danmark i mere end 30 dage.
For hopper, der opstaldes til avl og heste, der deltager i konkurrencer, væddeløb, opvisninger/skuer, træning eller trækdyrs-aktiviteter er registreringskravet kun gældende hvis hesten skal opholde sig i Danmark i mere end 90 dage. For hingste der opstaldes til avl er der ikke krav om registrering i hele avlssæsonen.
Fristen for registrering er 7 dage efter import.

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum