Stambogskontoret anbefaler at I som sælger og køber udarbejder nedenstående kontrakt og erklæring når en handel indgås.

Hesten bør også handelsundersøges af en dyrlæge.

KØBEKONTRAKT

SÆLGER-KØBER ERKLÆRING

Læs evt.  VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE om køb og salg af heste hvis du vil vide mere.

Opstår der problemer vedrørende handlen, kan Seges kontaktes: SEGES HESTE KUNDESERVICE

Vejledning omkring køb og salg af heste:

Sælger skal udlevere hestens pas til køber når hesten sælges og skal transporteres.

Det underskrevne originale ejercertifikat skal udleveres til køber, når betaling afsluttes/handlen afsluttes.

Bagsiden af ejercertifikatet (Ejerskiftedokument) udfyldes med:

  1. Dato for ejerskifte
  2. Sælgers fulde navn og adresse, og underskrift
  1. Købers fulde navn, adresse, fødselsdag, tlf nr., mail og underskrift
  • Ved flere købere skal samtlige fremgå, samt fordeling i %
  • Hvis køber er under 18 år, skal oplyses ansvarlig forælders navn og hesten oprettes med c/o ejerskab
  • Hvis køber er et firma, noteres CVR nummer og firmanavn

Ejerskifte bestilles/betales via sporti.dk: Ejerskifte

Ejerskiftedokument sendes til:

Stambogskontoret, Bedervej 101, 8320 Mårslet. Gerne rekommanderet.

Det er vigtigt at den der står som registreret ejer på ejercertifikat og i WF berigtiger salget til køber med sin underskrift ENTEN bag på ejercertifikatet ELLER på købskontrakten.  Ved manglende underskrifter på Ejerskiftedokumentet, medsendes kopi af købekontrakt med sælgers underskrift.

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum