Ialt 1335 føl fra 2017 er registreret i WF pr. d.d. (ca 15 er endnu ikke registreret pga. mangler)

896 stk. 2017 føl har indtil d.d. fået udstedt deres pas og ejercertifikat.

Stambogskontoret er pt. igang med de chipskemaer vi har modtaget fra chipmærkerne den 2. januar 2018 og vi forventer at de ca. 150 vi har i proces er udstedt om ca. 2 uger, dvs. når krav til føllene er overholdt fra hesteejer og chipmærkers side. Grunden til den udvidede sagsbehandling skyldes desværre at rigtig mange hesteejere får chipmærket deres føl over en meget kort periode fra november & december –  og det er desværre medvirkende til en længere behandlingstid for den enkelte hesteejere.

Stambogskontoret har også en del sager i afvente  (ca. 70 stk.), da en del hesteejere desværre ikke får videregivet de krav der stilles ifm. chipmærkning, og det forlænger  dermed alle hesteejeres behandlingstid når krav ikke er opfyldt på det enkelte føl.

Vi skal derfor bede hesteejerne være meget opmærksom på at læse WF notifikation mailen der er udstedt kort efter jeres følanmeldelse hvor krav til føllet er beskrevet (tjek evt. spamfilter)

Hvis i er sikre på at i har overholdt alle krav der er beskrevet – og i har sendt chipskemaet ind (rekommenderet) før 31.12.2017 bedes i kontakte os på 87475075-tast1 for yderligere sagsbehandling.

PS: HUSK jf. lov:  at føllet skal have udstedt pas og ejercertifikat inden det er 12 mdr. gammel…