Her er en lille reminder fra Stambogskontoret til hesteejere der desværre ikke følger/opfylder vejledninger & betingelser.

Stambogskontoret arbejder udelukkende efter gældende regler og love.

DIs stambogsreglement , procedurer og EU/DK lovgivningen bestemmer hvilke krav der er  i din sag – dvs. at det ikke er personalet der er “skyld” i krav der fremsættes ifm bestillinger.

Alle regler og vejledninger kan læses her på hjemmesiden og alle sager/hesteejere behandles ens – uanset hvilken trist/træls baggrund der ligger bag sagen. Hvis du er i tvivl om et krav kan du altid læse dette på hjemmesiden, ellers kontakt os og vi kan hjælpe dig til at finde reglen på hjemmesiden.

Stambogskontoret er et uafhængig kontor under DI

og vi vil bede om at man som hesteejer udelukkende undersøger/holder sig til den vejledning, samtale eller mail korrespondance man har med Stambogskontorets personale 1)Administrationsmedarbejder pr. telefon og mail: Terry Christensen eller 2)Stambogsfører Zanni Biering, der er ansat til at administrere kontoret ift. Fødevarestyrelsens bekendtgørelser, DI generalforsamlingens godkendelse af DI stambogsreglementet og øvrige beslutninger.  Vi opfordrer dig derfor til at kontakte os hvis du er i tvivl -ikke alle andre personer end os på kontoret.

og ja-vi ved det er rigtig træls når der kommer ekstra krav/omkostninger til hesteejerne – men kravene stilles for at sikre at lovgivningen og FEIF/DI regler er overholdt, at afstamningen på hestene er sikret, og at omkostninger  i hver enkelt sag dækkes.

Husk på: Følger man som hesteejer vejledningerne kommer der IKKE ekstra krav/ekstra sagsbehandling/eller ekstra behandlingstid og omkostninger for dig i forbindelse med sagen.

Mvh Stambogskontoret

Zanni Iben Biering