Når man som hesteejer skal ejerskifte sin hest skal dette altid dokumenteres på bagsiden af ejercertifikatet.

På det originale ejercertifikat skal dokumenteres ved at: både  sælgere og købere skriver deres navne og adresser med BLOKBOGSTAVER (så vi kan læse det;-) og der skal underskrives af begge/alle parter(ellers indsendes kopi af købskontrakt).

Husk altid at indsende:

  • bestillingsseddel fra Sporti (er fra d.d. blevet lettere at udfylde)
  • det udfyldte og underskrevne originale ejercertifikat

Ikke betalte/udfyldte ejercertifikater sendes retur hvis der ikke er betalt/underskrevet