Ophør af CEM kompensation pr. 1. marts 2022

 

I 2021 kørte Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet (KU) det store screenings- og forskningsprojekt omkring CEM blandt islandske heste i Danmark.

Dansk Islandshesteforening donerede penge til projektet og kunne i den forbindelse udbetale kompensation til de hesteejere, hvis heste testede positivt og derfor ofte fik udtaget opfølgende CEM-prøver, som blev brugt til at dyrke bakterien og lave sekventering på. Dette for at identificere bakteriestammerne og derved få viden om udbredelse og eventuelle smitteveje. Denne kompensationsordning , som DI har administreret, stopper pr. 1. marts 2022, da vi nu skal have afsluttet regnskabet omkring forskningsprojektet.

Berørte hesteejere, som er berettiget og endnu ikke har ansøgt om denne kompensation, skal derfor gøre det inden den 1. marts 2022.