Stambogskontoret får med jævne mellemrum opringninger ift om vi har modtaget post fra jer. Vi har desværre ikke ressourcer til at kontrollere om den enkeltes fremsendte post er modtaget.

Hvis du som hesteejer er urolig for postgangen – så opfordres du til at sende anbefalet/rekommanderet eller med pakkepost, så er du sikre på hvor fremsendte post er /er modtaget på Stambogskontoret.