Af Kristiane Klindt

På stambogskontoret har vi de sidste par dage fået en del henvendelser fra interesserede, der undrer sig over, hvorfor en rugehoppe skal DNA-testes for at embryo-føllet (ET-føllet) efterfølgende kan registreres i WF. Det er et rigtig godt spørgsmål – for i udgangspunktet giver det ikke nogen mening, men der er en mening med det.

Det simple og unuancerede svar er: Fordi det er et krav ifølge FEIFs regelsæt ”Rules and Regulations”.

Men der er en langt mere interessant begrundelse bag dette FEIF-krav.

Vi skal en smule tilbage i tiden – dengang hvor islandshesteavlere gjorde sig de første erfaringer med ET-føl båret af rugemødre.

Dengang skelede man ikke til rugehoppernes racemæssige oprindelse – man brugte de forhåndenværende hopper, som man kunne få til at passe sammen med donorhoppens cyklus for at optimere chancen for opretholdelse af drægtigheden, og dermed brugte man gerne hopper af andre racer end islandske, som rugemødre for islandske ET-føl.

Et ønske om at islandske føl opdrages af islandske hopper
I sig selv var det ikke noget problem. Disse hopper kunne sagtens føde og opfostre føllene, men eftersom vi ikke kender den fulde betydning af, hvordan opvækst, miljø og temperament hos den opdragende hoppe påvirker føllet og dets temperament og reaktionsmønster senere i livet, besluttede man i FEIF, at det skulle være islandske hopper, der skulle bruges til rugemødre for islandske ET-føl. For at sikre, at dette blev overholdt, indførte man reglen om DNA af rugemødre.

Denne regel om DNA af rugemødre, som virker ulogisk, er altså ikke opstået hverken ud af modstand eller besværliggørelse af hele ET-området, men ud fra et ønske om at skærme ET-føllene mod en anderledes miljøpåvirkning udløst af andre racers temperament under opvæksten og altså samtidig et forsøg på at værne om det temperament, som er et positivt særkende for den islandske hest.

Med håbet om at bringe lidt klarhed over denne lidt ulogiske regel, så kan I se reglen her:

 

 “FEIF General Rules and Regulations

G3.5.7 

FEIF guidelines for embryo transfer 

  • The surrogate mare must be pure-breed Icelandic with FEIF ID and DNA profile
  • The parentage of surrogate and donor mare must be verified with DNA.
  • The transfer product horse (foal) must be with DNA profile.
  • Limitation of offspring per mare in one year:

  -max 2 foals with embryo transfer.

  – one foal (if there are twins – two) naturally carried out by the mother

  – max. 3 (4) offsprings per year.