Udklip fra Fødevarestyrelsens side -spørgsmål og svar

f.eks:

Svar: Ja. Føllet skal have pas inden for dets første 12 levemåneder (ansøgningen skal være fremsendt inden føllets tiende levemåned). Hvis føllet ​forlader sin fødselsbedrift indenfor de 12 måneder, skal føllet have et pas, inden det forlader bedriften.
Svar: Ja. Ændringer i ejeroplysninger skal indberettes, så det kan blive registreret i databasen. Vær opmærksom på tidsfristen på 30 dage for indberetning af ændringen.
Svar: Hvis hesten ikke er mærket, registreret og har et pas, får du som udgangspunkt en indskærpelse. En indskærpelse medfører en gebyrbelagt opfølgende kontrol, der koster cirka 2.000 kr.
I grove tilfælde eller ved gentagne overtrædelser vil der blive udstedt et administrativt bødeforlæg. Bøden vil som udgangspunkt være på 2.000 kr. for den første hest og 1.000 kr. for de efterfølgende heste, hvis der er flere. Du kan vælge ikke at vedtage og betale det administrative bødeforlæg fra Fødevarestyrelsen, og sagen vil så blive politianmeldt og i sidste ende afgjort af domstolene.