Bedækningstilladelse 2024

På anmodning fra hingsteejer/holder udsteder DI’s stambogsførende kontor bedækningstilladelse til hingste. Ved udstedelsen bliver hingsten også opført på hingstelisten. Der betales et gebyr fastsat af DI’s avlskomite.

Gebyrerne går til Avlskomiteen og bruges til afvikling af kåringer, uddannelse af kårings-officials samt andre avlsaktiviteter.

FEIF´s anbefalinger vedr. sundhed og WF´s krav om anmærkningsfri afstamningskontrol skal opfyldes for tildeling af bedækningstilladelser.
Det vil sige:

  • at hingsten skal have anmærkningsfri afstamningskontrol ved DNA (se menupunkt Afstamningskontrol ved DNA og DNA test)
  • at hingsten skal være sundhedskontrolleret og fundet fri for arvelige defekter (find dokumentet nederst på siden)
  • at hingsten er fundet fri for testikeldefekter (skal have grønt T i WF)
  • at hingste på 5 år og derover er fundet fri for spat (skal have grønt S i WF. Find vejledning til røntgen i dokumentet nederst på siden)

Hingstelisten er på nuværende tidspunkt opdelt i et Dansk afsnit og et Internationalt afsnit.
Det Danske afsnit består af hingste, som har meritter svarende til det nuværende stambogsreglement
(find dokumentet nederst på siden).
Det Internationale afsnit består af hingste, som kan opnå bedækningstilladelse i et EU-godkendt avlsforbund i et andet EU-land, men som ikke har meritter svarende opførsel på Dansk Afsnit. Søges der på baggrund af en tilladelse fra et andet EU-land sendes dokumentation via mail til Stambogskontor@islandshest.dk

Meritter for bedækningstilladelse og opførelse på Hingstelistens Danske afsnit:

Fuldkåring med minimum 7,75 i gennemsnit senest i det 7. leveår.

Unghingste Hingstelistens Danske afsnit:

  • Unghingste på 3 og 4 år kan efter bygningsbedømmelse opnå en begrænset 1-årig bedækningstilladelse
  • Bedækningstilladelse til 8 hopper gives til bygningsbedømt unghingst som har et afstamningsbaseret avlsindex (BLUP pr.1.1. indeværende år) på min. 120, kårede forældre, samt bedømmelsen ”bør genfremstilles”
  • Bedækningstilladelse til 4 hopper gives til bygningsbedømt unghingst som har en mor kåret med min. 7.75 og far kåret med min. 7.90 eller unghingsten skal have et afstamningsbaseret avlsindeks på min. 110 (BLUP pr.1.1. indeværende år) baseret på kårede forældre
  • En 1-årig begrænset tilladelse til bedækning af 2 hopper på følgende betingelser: Mor og far skal være kårede. Unghingsten skal opnå min. 7,75 i bygningsbedømmelse, hvor ingen delkarakter er under 7,5.
  • Bestil og betal via sporti.dk: Bedækningstilladelse

Dokumenter og filer

CHR

I 2022 startede registreringen af alle steder der holder heste i CHR-registret (Det Centrale Husdyrbrugsregister).

Det er en beslutning truffet af Fødevarestyrelsen på baggrund af indførelse af EU’s Dyresundhedslov omkring smitteopsporing og -inddæmning i relation til dyr, at alle steder der holder heste skal være registreret i CHR.

Mere om CHR

Konsum

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Fristen for indsendelse af hestepasset, efter at dyrlægen har udelukket hesten, er 7 dage.

Mere om Konsum