Føl ikke anmeldt rettidigt

Information til avlere, der ikke har fået følanmeldt rettidigt inden 30 dage.

I bør være opmærksom på at føllets fødselstidspunkt skal stemme overens med bedækningstidspunktet (10-12 mdr.)

Så rent ud sagt: Hvis man som avler vælger at følanmelde et føl født senere end det reelt er født, vil Stambogskontoret kræve afstamningskontrol ved DNA, da registreret bedækningstidspunktet og føllets fødselsdato ikke stemmer overens.

Bla. har en avler anmeldt en del føl som værende født samme dag, derved stemmer de to af føllenes fødselsdato ikke overens med bedækningstidspunkt i maj og juni 2014 (drægtighed på 14 og 15. mdr.) Dermed kræver vi afstamningskontrol.

Undertegnede opfordrer avler om at følindberette korrekt, således, at en dyr afstamningskontrol ved DNA undgås.