Så skyldes det at Stambogskontoret endnu ikke har modtaget afstamningskontrol ved DNA fra Blodtypelaboratoriet, føllets chipmærkningsskema fra dyrlæge/Seges, eller at vi ikke har modtaget den fornøden dokumentation (fuldmagter, indberetning på bedækninger m.v.)

Stambogskontoret har indenfor de sidste 14 dage rykket avlere og ejere på mail – med ønske om at der hurtigst muligt følges op på manglerne.

Så snart Stambogskontoret har fået diverse mangler ind fra dyrlæger/Seges eller avler går vi videre med sagen