Stambogskontoret modtager mange nye alternative ønsker om stednavne(navn på fødested) til heste.

Nye avlere skal være opmærksom på at når der fremover skal vælges stednavn til heste,  så SKAL kravene overholdes: Jf. Stambogsreglementet punkt 2.4 , som beskriver: Islandske heste skal navngives af avleren med et islandsk navn efterfulgt af “fra (fødestedets navn f.eks. gård, by, område)”.

Så:  man kan ikke bruge navne så som Paradiset , Himmeriget,  Jordhulen, Åndehullet,  Hyggestalden, Gypsieland, og Morgensol bare for at nævne nogle af de navne vi tidligere har modtaget, derudover kan man heller ikke bruge dele af  ens personnavn , eller dele af  et eller flere fornavne m.v.

Jeres stednavn skal bestå af et navn der beskriver “det sted” hvor de er født ift. område, egnsnavn, bynavn eller gårdens navn (gårdnavn skal dokumenteres evt. via foto eller googling  )

Når du skal finde et stednavn kan vi anbefale at du evt. søger på Google Maps og se/find et egnet navn i området f.eks hvis der ligger en gravhøj, jættestue, sø, mose, hav eller lignende der beskriver/kendetegner egnen.