Godkendte hestenavne findes på WorldFengur (WF) under punktet “Godkendte navne”

eller på Stambogskontorets hjemmeside her der ligger en liste på henholdvis hingste- og hoppenavne