Velkommen på
Stambogskontoret

Her finder du vejledning, regler og love. Det er til enhver tid hesteejer og avlers eget ansvar at holde sig opdateret om gældende deadline, regler, krav og behandlingstid på Stambogskontoret.

Under ”Find det her” kan du vælge de formulare og links som du har brug for at finde hurtigt.

mouse_pic