Det er hesteejers/avler/hingsteejer ansvar, at:

  1. Følge lovgivningen, FEIFs avlsregler, DI Stambogsreglement beskrevet i vejledninger på hjemmesiden, og
  2. Indsende bestilling og dokumenter /dokumentation som beskrevet i vejledninger  på Sporti og WF notifikations mail
  3. Når alle dokumenter/betalinger er indsendt pr. brevpost – kan Stambogskontoret påbegynde/færdigbehandle sagen jf. behandlingstid

1. marts 2019 gælder følgende:

  • Stambogskontoret fremsender én mail angående føl, manglende bedækningsindberetninger, manglende betalinger på ejerskifter.
  • Stambogskontoret fremsender IKKE mere rykker mail til hesteejere ift. diverse mangler ift. føl/plage/heste der endnu ikke har hestepas.
  • Hvis hesteejere har en uløst sag/skal have hjælpe/er i tvivl om hvad der mangles for at føllet kan få udstedt papirer  skal  der rettes henvendelse direkte til Kundeservice  Terry Christensen på mail: terry@islandshest.dk eller tlf: 87475075-1