Stambogskontoret modtager en del post hver dag, desværre er der en del hesteejere der glemmer at vedlægge kvittering for betaling af ejerskifter og det medfører en del ekstra administration.

Du skal som hesteejer altid sørge for at indsende:

  • Hestepasset og/eller ejercertifikatet
  • og vedlægge Sporti betalingen (den med hestens og din data på) eller en kvittering for betaling via bank

PS: Ved indsendelse af hestepas, ejercertifikater og chipmærkningsskemaer anbefaler vi at i sende ” anbefalet”  se her

Dokumentation for betaling skal vedlægges ved indsendelse af post

Ved indsendelse af hestepas, ejercertifikater og chipmærkningsskemaer anbefaler vi at i sende ” anbefalet”  se her