Stambogskontorets behandlingtid

Kort og smidig behandlingstid kræver, at hesteejer har sørget for at opfylde alle krav jf. vejledninger, samt at stambogskontoret har modtaget alle dokumenter  jf. gældende lovgivning, regler og krav. fra hesteejer inkl. betaling, SEGES/Dyrlæge, Blodtypelaboratoriet.

Når Stambogskontoret modtager dokumenter/betaling indgår sagen i en turnusordning – efter først ind/først ud princippet. Behandlingstiden på:

 •  Ejerskifter og WF registreringer er normalt 2-3 uger.
 • Udstedelse af hestepas inkl. ejercertifikater på føl normalt 3 uger dog op til 8 uger, når dit føl er blevet chipmærket/prøver udtaget til afstamningskontrol ved DNA i oktober, november og december måned.  
 • Behandlingstiden ved krav om afstamningskontrol  ved DNA er mindst 8 uger ift. analysetid på Blodtypelaboratoriet.
 • Behandlingstid er forlænget i helligdage, jule-og sommerferie.

Hvis du ikke har modtaget dit dokument efter overnævnte behandlingtid, bedes du kontakte kundeservice 87475075, tast 1

Behandlingstiden er ekstra udvidet, når det drejer sig om:

 • At hesteejer ikke har indbetalt og/eller indsendt dokumenter jf. betingelser
 • At hingsteejer ikke har indberettet bedækning på følhopper i bedækningsåret jf. FEIF regler
 • At avler ikke har indberettet lovpligtig følanmeldelse/mangler at indsende chipmærkning/manglende information ift. udtag af afstamningskontrol ved DNA til dyrlæge, osv
 • Afstamningskontrol ved DNA. HUSK: Hesteejers afregning med Blodtypelaboratoriet
 • Uoverenstemmelse ift. hestes chipmærkning/ombytning af chip/forbytninger af føl ifm. identifikation/manglende scanning af følhoppens chip m.v.
 • Hesteejers/dyrlægens manglende underskrifter/data på identifikationsskemaer/ejercertifikater m.v.
 • Manglende fuldmagt fra registreret ejer af følhoppe/avlshingst
 • Hesteejers manglende indsendelse af korrekte dokumenter og betaling
 • Komplicerede dispensationssager
 • Komplicerede sager som skilsmisser, konkurser, tilbageholdelser fra SEGES, Blodtypelab eller anden panthaver.

Det er hesteejers ansvar at sørge for at indsende alle nødvendige dokumenter og betalinger, før stambogskontoret kan behandle din sag.

Ajour 24.03.2022