Kære hesteejere,

Vi er ved at være færdige med at indtaste bedækningsindberetningerne fra 2020. Der mangler nogle få, hvor vi har brug for nogle ekstra informationer. I vil høre fra os i de nærmeste dage. Vi forventer at være helt færdige inden jul.

Skulle du mod forventning ikke have fået en mail om at din hoppe er bedækket, så tjek i World Fengur om bedækningen alligevel er kommet ind. (Gå ind under hoppen, og tryk på fanen ”bedækninger” eller gå ind under hingsten, og tryk på fanen ”bedækninger”).

Hvis du har skiftet mailadresse, og den ikke er blevet indberettet til World Fengur, så går mailen med besked om bedækningsindberetningen tabt, men så kan du selv tjekke om bedækningen er lagt i World Fengur.

/Stambogskontoret