Indtil d.d. er følgende hingstes bedækninger registreret, se excel fil Hingstenes bedækninger i år pr. 24.10.2017

Enkelte bedækninger er endnu ikke registreret pga. manglende indberetninger, manglende bedækningstilladelse, manglende fuldmagter, m.v.

Disse registreres så snart sagen afsluttes med hingsteejer.