Dansk Islandshesteforenings krav og regler

FEIF og Dansk Islandshesteforening:

FEIF har regler, DI´s  generalforsamling har et Stambogsreglement 17.11.2012 der beskriver regler til islandske heste. Derudover har DI en række krav som er besluttet, men som ikke er beskrevet i Stambogsreglementet.

Stambogskontorets medarbejdere er embedsmænd:

Stambogskontorets medarbejdere er ansvarlige for at forvalte EU lovgivning, samt at sikre at FEIFs regler, Stambogsreglementet og DIs krav overholdes i forbindelse med stambogsføring af islandske heste – der kan ikke dispenseres fra lovgivning eller regler.

Stambogsfører har udarbejdet en udførlig hjemmeside:

Her findes alle lovpligtige procedurer, vejledninger samt betalingsbetingelser, således at man som hesteejer kan søge information om reglerne.

Avlspolitiske spørgsmål, DIs prissætning og klager sendes til DI:

  • Spørgsmål af politisk art vedrørende DIs stambogsreglement, FEIF´s og DIs avlkomités krav/regler og DIs bestyrelses priser på stambogskontoret skal sendes til bestyrelse og avlskomite i DI 
  • Evt. klage over sagsbehandling eller medarbejdere sendes til konstitueret sekretariatschef Kristiane Klindt på mail: Kristiane@islandshest.dk 

Hesteejere har ansvaret for:

At følge lovgivning, opfylde FEIFs og DIs krav, følge op på stambogskontorets mail ifm. sagsbehandling, samt at være i besiddelse af hestens lovlige pas og ejerens ejercertifikat. Det påhviler hestens ejer/bruger jf. EU forordningen.

Ajour 28.03.2017