Stednavne til danskfødte føl og heste

Islandske heste skal navngives af avleren med et islandsk navn efterfulgt af “fra” og derefter “fødestedets navn”, dette jf. FEIFs regler  år 2019.

Stednavnet bør jf. tradition beskriver “ fødestedet” hvor føllet er født.

DIavl har pr. 23.04.2019 valgt at udvide brugen af stednavne således at udover hidtil brugte “by, egn, gårdnavne” kan også firmanavne/personnavne bruges fremadrettet.

  • Find et godt navn som stednavn, evt. på Google Maps og find spændende traditionelle/historiske steder son stednavn- måske en gravhøj, jættestue, sø, mose, hav eller lignende der beskriver/kendetegner egnen.
  • Stambogskontoret registrerer dit godkendt stednavn i WF under dit person ID ifm nyoprettelse af stednavn. Hvis et stednavn afvises jf. regler- kan der oprettes en klage direkte til DIavlskomite, der hereftervil vurdere stednavnet.

Regler

  • Tidligere regel om stednavne jf. punkt 2.4 Stambogsreglementet udgår fra 23.04.2019 og fremefter jf. DIavls beslutning.
  • Ifølge FEIFs regler kan navngivne registrerede heste med udstedte hestepas og ejercertifikat/registreret i WF ikke efterfølgende skifte navn og fødested  hvis pågældende  hesten har afkom,  hvis hesten er kåret eller fremvist til FEIF arrangement. evt. navneændring kræver endvidere avlerens skriftlige tilladelse jf. DI stambogsreglement.
    • Udenlandsk fødte heste, ansøger i det land/stambogskontor der har udstedt hestepas og ejercertifikat.

Ansøgningsskema til navneændring af en hest, kan hentes her: Ansoegning_navneaendring_2017,