Ud over lovgivningen er der krav om følgende jf. Stambogsreglementet og FEIF: