Det er hesteejers ansvar at følge lovgivningen :

Du skal sikre dig at have følgende:

 • Hestepasset er hestens identifikationsdokument og skal følge hesten hele livet.
 • Et originalt ejercertifikat registreret i dit navn på ejercertifikatet og i WorldFengur er lig med bevis for dit ejerskab af hesten.

Hestepas og ejercertifikat bør holdes adskilt fra hinanden.

Lovpligtige oplysninger og ændringer ift. hestens pas:

 • Føl skal følanmeldes og identificeres – evt. afstamningskontrolleres ved DNA, når føllet forlader moder, dog senest 10 måneder gammel, således hestepas og ejercertifikat kan udstedes senest 12 måneder gammel.
 • Hestepas, der udstedes senere end 12 måneder gammel påstemples duplikatpas.
 • Hestens pas (for årgang 2008 og ældre) skal have siderne “Behandling med veterinærlægemidler” i hestepasset, følg vejledning her
 • Hesten skal ejerskiftes ved køb, følg vejledning her
 • Hvis hesten med hestepas ikke kan identificeres via mikrochip/aftegn – følg  vejledning her
 • Hvis hesten forsvinder/stjæles pas & ejercertifikat – sendes begge dokumenter straks ind, inkl. dato for hestens forsvinden.
 • Hvis hingsten er blevet kastreret noteres dette i passet af dyrlægen (inkl. dato & stempel) og hesteejer indsender oplysning her:
 • Hvis hesten eksporteres/importeres over 90 dage/permanent så skal dette registreres  bestil her
 • Når hesten dør skal dette anmeldes og registreres, følg vejledning her

Lovpligtige oplysninger og ændringer ift. ejercertifikatet:

 • Sælger er forpligtiget til at udlevere ejercertifikatet til ny ejer inkl. udfyldelse af ejercertifikatets bagside med dato, navn(e) og underskrift. Hesten skal ejerskiftes inden 30 dage efter handlen er afsluttet jf. lov og denne vejledning her
 • Når hesten dør skal både hestepas og ejercertifikat inden 30 dage efter hestens død sendes ind, læs vejledning her
 • Hvis hesten forsvinder skal både hestepas og ejercertifikat sendes ind – husk at notere dato for hestens forsvinden.

Forlises papirerne:

Læs om reudstedelse af forlist/erstatningspas/ejercertifikat, se vejledning her

Hesteejer er ansvarlig jf. lov for at ovenstående ændringer i hestepas, ejercertifikat sendes til stambogskontoret (inkl. kvittering for betaling -og evt. identifikationsskema). 

Ajour 13.03.2019