Konsum-udelukkelse

Der er udstedt en ny EU-forordning kaldet Animal Health Law. Den handler bl.a. om identifikation af dyr af hestefamilien.

Indtil nu har hesteejere på eget initiativ kunnet udelukke deres hest fra konsum, men denne mulighed bortfaldt d. 28. januar 2022. Efter denne dato kan heste kun udelukkes fra konsum af en dyrlæge i forbindelse med medicinsk behandling.

I henhold til lovgivningen er man som hesteejer, forpligtet til at indsende passet til den relevante pasudstedende organisation i hestens opholdsland, når hesten udelukkes fra slagtning til konsum i forbindelse med medicinering. Dette skal gøres for at hestens konsumstatus kan opdateres i den nationale hestedatabase.

Fristen for indsendelse efter at dyrlægen har udelukket hesten er 7 dage. Såfremt hesten er udelukket før 1. januar 2016, er der ikke krav om indsendelse af passet.

Du kan løbende holde dig herom opdateret på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 

Hvad handler konsumstatus om?

I udgangspunktet er hesten et produktionsdyr og kan derfor slagtes og indgå i fødekæden – altså spises af mennesker. Dette kalder man lidt populært ”at hesten er i konsum”.

Når hesten ”er udtaget/udelukket fra konsum” betyder det, at hesten ikke længere må slagtes og indgå i fødekæden, som føde for mennesker.

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

 

Hvilke konsekvenser (fordele og ulemper) er der ved at hesten er UDTAGET fra konsum?

 • Hesten kan ikke slagtes, men skal aflives og sendes til destruktion – kan koste ca 5.000,- kr
 • Når hesten udtages/udelukkes fra konsum er det endegyldigt
 • Du kan få udleveret medicin til efterbehandling når din dyrlæge har påbegyndt behandlingen.
 • Du skal ikke leve op til reglerne for foderhygiejne.

 

Hvilke konsekvenser (fordele og ulemper) er der ved at hesten ER i konsum?

 • Hesten kan slagtes – ingen udgifter for ejeren.
 • Du skal have medicinhåndteringskursus og kan derefter selv efterbehandle din hest, når dyrlægen har startet behandlingen.
 • Du skal gemme den af dyrlægen udleverede tilbageholdelsesseddel i 5 år.
 • Du skal gemme alle kvitteringer fra foderstoffen, så du kan dokumentere, hvad du har købt og hvor du har købt det.
 • Reglerne for foderhygiejne gælder. Se :
  https://www.landbrugsinfo.dk/public/0/8/0/heste_regler_foderhygiejne?fbclid=IwAR0sC6iIOSracsFZOUPQ2-9tu8B3mqX1uszRI0i4I7qJvCyaGG6dSc6_JWE Det vil sige, at du skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Linket her til finder du i ovenstående link. Du skal altså følge reglerne for foderhygiejne. Det kan du også læse om i ovenstående link.

 

Hvad er MIN hests konsumstatus?

Du tjekker din hests konsumstatus primært i hestens pas. Find de sider, der betegnes:

DANSK: “Behandling med veterinærlægemidler”
ENGELSK: “Administration of veterinary medical products”
ISLANDSK: “Lyfjameðhöndlun”

Typisk er det på passets side 7-9, 28 eller 30, men det kan også være andre steder, afhængig af hvilket pas, din hest har.

Det, som du skal finde er DEL II PART II.

Det kan se sådan ud:

 

Figur 1. Her ses Del II part II i et hestepas. Denne hest er ikke udtaget fra konsum.

 

Figur 2. Her er et eksempel på et andet pas, hvor Del II part II er udfyldt. Dette pas har en anden udformning end passet ovenfor, og i Del II part II er udtagelse fra konsum registreret.

 

Disse hestepas er de to mest gængse eksempler. Det kan godt se anderledes ud i andre hestepas. Dog går det igen i alle passene, at en evt. udtagelse står registreret i Del II part II, hvorfor du skal lede efter denne side, når du vil tjekke konsumstatus.

Indeholder dit pas ikke sider med Del II Part II, skal du opdatere hestepasset med medicinsider og mulighed for ændring af konsumstatus. Det koster kr. 535,- og det gør du via sporti.dk HER

 

Hvordan tjekker jeg om min hest er udelukket fra konsum?

Herunder kan du se tre eksempler på, hvordan et pas med medicinsider kan se ud, når en hest er korrekt udtaget fra konsum.

Figur 3. Her er et eksempel på, hvordan det kan se ud i hestepasset, når en hest er udtaget fra konsum. Stambogskontoret har stemplet passet på vegne af ejeren. Der er kun stambogskontorets stempel/attestation i og ingen ejer-underskrift.

 

Figur 4. Her er et eksempel på, hvordan det kan se ud, når en hest er udtaget af ejer og med Stambogskontorets stempel/attestation.

 

Figur 5. Her er et eksempel på, hvordan det kan se ud, når en hest er udtaget fra konsum af en dyrlæge og med Stambogskontorets stempel/attestation. Der er stambogskontorets stempel i passet sammen med dyrlægens underskrift.

 

Figur 6: Denne hest er udtaget fra konsum af ejer i forbindelse med følanmeldelse/chipmærkning. Det er derfor fortrykt med ejers navn og ordet “Uendelig/Indefinitely” yderst til højre.

 

Eksemplerne i Figur 3, 4, 5 og 6 skal udover passets registrering også tjekkes i World Fengur. Her skal uendelighedstegnet være tilstede på hestens grundoplysninger, for at hesten er korrekt udtaget. Det ser sådan ud:

 

Figur 7. Det røde symbol er et uendelighedstegn, og skal være tilstede på hestens grundoplysninger i WorldFengur, for at hesten er korrekt udtaget.

 

Figur 8. Her er også et eksempel på, hvordan det kan se ud, når en hest er udtaget fra konsum. Der er ikke Stambogskontorets stempel i. Det skyldes, at ejer har underskrevet konsumsiderne før 1/1 2016, hvor der ikke var lovkrav om, at passet skal sendes ind til registrering hos Stambogskontoret. Efter 1./1. 2016 er indsendelse af passet et lovkrav.

 

Hvordan udelukker jeg min hest fra konsum?

Sådan gør du, hvis du selv vil udelukke din hest fra konsum

Du kan stadig selv vælge at udelukke din hest fra konsum. Men når Animal Health Law træder i kraft kan hesten kun udelukkes fra konsum af en dyrlæge, hvis den behandles med lægemidler, der betyder udelukkelse. I så fald udfylder dyrlægen Del II part II, hvorefter det skal registreres i WorldFengur og Den Nationale Hestedatabase.

Hvis din hest ikke er udtaget fra konsum, og du ikke ønsker at din hest skal kunne slagtes og indgå i fødekæden, skal du:

1) underskrive Del II part II i hestens pas – se figur 2 og 4.

2) Gå på sporti.dk og bestil opdatering af konsumstatus til kr. 127,50

3) Du får nu en kvittering på mail, som skal sendes til Stambogskontoret, Bedervej 101, 8320 Mårslet sammen med hestens pas. Send altid hestepas rekommanderet eller track and trace.

4) Når Stambogskontoret har fuldført udtagning fra konsum herunder registrering i WorldFengur, sendes passet retur til ejer.

 

Sådan gør man, hvis dyrlægen udelukker hesten fra konsum: 

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum – og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, som den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”og dyrlægen skal:

1) Underskrive Del II part II i hestens pas i højre kolonne. Se figur 2 og 4.

2) Du skal nu gå på sporti.dk og bestille opdatering af konsumstatus til kr. 127,50 

3) Du får nu en kvittering på mail, som du skal sende til Stambogskontoret, Bedervej 101, 8320 Mårslet sammen med hestens pas. Send altid hestepas rekommanderet eller track and trace.

4) Når Stambogskontoret har fuldført udtagning fra konsum herunder registrering i WorldFengur, sendes passet retur til ejer.

 

Konsumregistrering i WorldFengur

Når Stambogskontoret modtager hestepas og kvittering, stempler vi passet og går ind i WorldFengur-databasen og registrerer hestens konsumstatus. Du skal altså ikke selv gøre noget.

Når hesten er registreret i WorldFengur sendes der besked videre til den Nationale Hestedatabase, hvor Fødevarestyrelsen altid kan se, hvilke heste der kan slagtes og indgå i fødekæden via deres konsumstatus.

/Ajour pr. 26/10 2021

Vil du vide mere om hestens registrering, hestepas og ejercertifikat?

Læs mere her