Ved køb af hest, se følgende:

Det er sælgers pligt at udlevere hestens pas, når hesten sælges/skal transporteres.

Det originale ejercertifikat skal først udleveres, når hesten er betalt fuldt ud og handlen kan afsluttes. Først derefter skal hesten ejerskiftes.

DI anbefaler, at I som sælger og køber også udfylder en købskontrakt, læs evt.  advokat vejledning om køb og salg af heste

Udfyld en købskontrakt:

Sælger og køber bør begge sikre sig juridisk via købskontrakt/anden dokumentation/kontrakt,  og hvis der er flere sælgere skal du sikre dig samtlige underskifter, da I kan få problemer  i forbindelse med sælger(e)s skilsmisse m.v.

I købskontrakten bør der være beskrevet samtlige forhold om handlen. Opstår der alligevel problemer vedrørende handlen, kan den forurettede kontakte Seges Voldgift – se her  eller kontakte en advokat, der har heste som speciale.

Låst ejerskifte i WF.

Ved evt. problemer ift offentlige myndigheder og imens en sag står på ved retten, SKAT eller politi, kan hesten midlertidigt låses for ejerskifte i WorldFengur. Dette sker når stambogskontoret modtager et skriftligt ønske om tilbageholdelse fra offentlig myndighed. Når der foreligger en frigivelse fra myndighederne låses hesten efterfølgende op for ejerskifte.

Heste importeret fra Island er også låst i WF midlertidigt:

Som i DK udleveres hestens pas ved transport og ejercertifikatet udleveres/afsendes, når alle omkostninger ifm. handlen er afsluttet. Dette foregår som beskrevet her: Den eksporterede hest låses automatisk for ejerskifte af Island i Stambogen, WorldFengur. Når eksportøren i Island har fået alle sine omkostninger betalt, låses hesten op for ejerskifte i WorldFengur, og eksportøren sender ejercertifikatet til den nye ejer. Derefter kan der ejerskiftes frit og i forhold til gældende lovgivning.

Opdateret 06.02.2019