Inseminering med sæd, fra hingst i et andet EU-land (ex.Tyskland)

I dag er det blevet muligt at importere sæd fra hingste i udlandet og inseminere hopperne her i landet. På Stambogskontoret kan vi mærke en stigende interesse for det. Det er dog ikke helt så enkelt og der er nogle forhold, som man skal have i orden, for at få drægtigheden registreret i WF.

Hvis man som hoppeejer ønsker, at importere sæd fra en hingst i udlandet, er det en god ide, at gå ind og læse på Fødevarestyrelsens (FVST) hjemmeside og følger deres retningslinjer, via dette link:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indf%C3%B8rsel-og-import-af-avlsmateriale.aspx

Der er dels nogle generelle retningslinjer og nogle specifikke regler for hingstesæd.

De vigtigste forhold du skal have rede på er:

  • Din virksomhed skal være registreret hos FVST som importør og du skal føre optegnelser over de sendinger du modtager;
  • Virksomheden hvorfra sæden er tappet skal være en EU-hingstestation og være opført på EU’s lister over godkendte stationer;
  • Sæden du modtager skal være ledsaget af et INTRA-certifikat fra en embedsdyrlæge i afsenderlandet.

Når hoppen er insemineret af dyrlæge/inseminør her i DK er det vigtigt, at få indberettet insemineringen korrekt – fuldstændig ligesom når en naturlig bedækning indberettes med henblik på at få et rødt hestepas senere på det fødte føl.

Dyrlægen eller inseminøren attesterer med dato, stempel og underskrift på det medsendte dokument fra EU-hingstestationen, at alt er fundet i orden og at hoppen er insemineret den pågældende dag.

Herefter går du som hoppeejer på Sporti.dk og indberetter samt medsender kopi af det attesterede dokument fra dyrlæge/inseminør.

Herefter kan stambogskontoret lægge insemineringen i WF.