Når hoppen skal bedækkes, er det hoppeejers ansvar, at “Stambogsreglementet punkt 3.3 og 6.6 er overholdt.

BEMÆRK: hoppen må først bedækkes det år, den fylder 3 år, og hingsten skal være avlsgodkendt. 

 

Bedækningsattest og din kontrol af bedækningsdata.

Hingsteejeren har pligt til at indberette alle hopper  der indgår til hingsten, (hopper der ikke bliver drægtige skal indberettes). Indberetningen skal indeholde korrekte data på hingst og hoppe, og ankomst og afgangs datoer skal være korrekte. Der pålægges et administrationsgebyr hvis ukorrekte data/datoer skal rettes efterfølgende hvis du har oplyst/fremvist forkert pas til hingsteejer.

Fristen for indberetning af bedækninger er 30.september, dog senest 31.december i bedækningsåret.

Bedækningsattest: Registreret ejer af hoppen modtageren bedækningsattest på en mail fra WorldFengur, når indberetning er modtaget fra hingsteejer (jf. behandlingstid) og registreringen foretages umiddelbart efter i WF  (udenlandske bedækninger registreres af hingstens hjemland)

Hoppeejer bedes tjekke, at ankomstdato og afgangsdato på bedækningsattesten er korrekt, Da der er krav om afstamningskontrol hvis hoppens drægtighedsperiode er kortere end 10 måneder eller længere end 12 måneder i forhold til den indberettede

Husk at kontakte din hingsteejer, hvis du ikke har fået bedækningsattest efter 01. januar – eller data på kvitteringen ikke er korrekte.

Opdateret den 05.04. 2020