Når hoppen skal bedækkes, er det hoppeejers ansvar at “Stambogsreglementet punkt 2 og 3” og “Procedure for følregistrering” kan overholdes for at føllet kan registreres i WorldFengur.

Når du sender din mindst 3 år gamle hoppe til hingst -husk at udlevere hestens pas, så bør hingsten være avlsgodkendt jf. Stambogsreglementet punkt 6 – 6.9

  • Avlshingste skal være registreret på DI´s hingsteliste, under Dansk afsnit  eller  International afsnit  (Hingste der ikke opfylder DI kravs til avlshingste).
  • Hvis du ønsker at bruge en hingst i udlandet, skal du følge vejledningen her: avlshingst i udlandet 
  • Hvis du fraviger ovenstående regler – så er der tale om en dispensation 

Husk: Hoppens pas skal følge hoppen jf. lovgivning, samt korrekt data ifm. bedækningsregistrering.

Bedækningsattest og din kontrol af bedækningsdata.

Hingsteejeren har pligt til at indberette alle hopper  der indgår til hingsten, (hopper der ikke bliver drægtige skal indberettes). Indberetningen skal indeholde korrekte data på hingst og hoppe, og ankomst og afgangs datoer skal være korrekte. Der pålægges et administrationsgebyr hvis ukorrekte data/datoer skal rettes efterfølgende hvis du har oplyst/fremvist forkert pas til hingsteejer.

Fristen for indberetning af bedækninger er 30.september, dog  senest 31.december i bedækningsåret. Hvis hoppen ikke  er indberettet i bedækningsåret,  kræves der afstamningskontrol ved DNA på føllet (afregning – sker imellem avler, prøveudtager samt Blodtypelaboratoriet.)

Bedækningsattest: Registreret ejer af hoppen modtageren bedækningsattest på en mail fra WorldFengur, når indberetning er modtaget fra hingsteejer (jf. behandlingstid) og registreringen foretages umiddelbart efter i WF  (udenlandske bedækninger registreres af hingstens hjemland)

Hoppeejer bedes tjekke, at data på bedækningsattesten er korrekte da det er  vigtigt at hoppen er indberettet med korrekt ankomstdato og afgangsdato af hingsteejer – dette for at undgå komplikationer for hoppeejer, når føllet skal følanmeldes – der kræves bla. afstamningskontrol ved DNA på føllet, hvis fødselsdato afviger mere end én mdr. fra anmeldt datoer.

Så husk: at kontakte din hingsteejer hvis du ikke har fået bedækningsattest efter 01. januar – eller data på kvitteringen ikke er korrekte.

Opdateret den 03.01.2018