Dødserklæring

Det er lovpligtigt at anmelde hestens død inden 30 dage efter hændelsen er sket.

Følgende 3 dokumenter skal  indsendes: 

    1. En dødserklæring, print den herfra: Dødserklæring
    2. Det originale ejercertifikat
    3. Det originale hestepas

  Hvis passet ønskes retur, skal der betales på Sporti.dk og kvittering vedlægges hestepasset.

Ovenstående sendes til Stambogskontoret, Bedervej 101, 8320 Mårslet.

Hesten registreres af Stambogskontoret død i WF og overføres derefter til “Den centrale database”.

Ajour  16.12.2021

Vil du vide mere om hestens registrering, hestepas og ejercertifikat?

Læs mere her