Lovpligtig Ejerskifte af din nye hest

 1. Sælger skal udlevere hestens pas, når hesten sælges/ transporteres jf. lov.
 2. Det underskrevne originale ejercertifikat skal udleveres til køber, når betaling afsluttes/handlen afsluttes.
 3. Ejerskifte bestilles her   senest 30 dage efter handlen er afsluttet jf. lov.

Følg vejledning om udfyldelse af ejercertifikatet herunder:

 • Det originale ejercertifikats bagside skal udfyldes med:
  1. Handelsdato & år
  2. Sælgers fulde navn og adresse, og underskrift
  3. Købers fulde navn, adresse, fødselsdag, tlf nr., mail og underskrift
   • Ved flere købere skal samtlige navne, adresser  samt fordeling i % oplyses på bagsiden af ejercertifikatet.
   • Hvis køber er under 18 år, skal forældrenes navn noteres på ejercertifikatets bagside.
   • Hvis køber er et firma, noteres CVR nummer på ejercertifikatet bagside inkl. “køber oplysninger”

Derefter indsendes understående – samlet pr. postDK – gerne rekommanderet til Stambogskontoret, Bedervej 101, 8320 Mårslet

 1. Originale ejercertifikat – med underskrifter eller vedlagt kopi af købskontrakt.
 2. Betaling fra Sporti /Bestillingsseddel  (se vedlagt PDF dokument på Sportis mail)
  1. Ved manglende indsendt betaling sammen med ejercertifikatet- koster et ejerskifte inkl. ekstra administration 325,-kr.

Ajour 19.03.2019

Vil du vide mere om hestens registrering, hestepas og ejercertifikat?

Læs mere her