Stambogskontoret anbefaler at I som sælger og køber udarbejder nedenstående kontrakt og erklæring når en handel indgås.

Hesten bør også handelsundersøges af en dyrlæge.

KØBEKONTRAKT

SÆLGER-KØBER ERKLÆRING

Læs evt.  VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE om køb og salg af heste hvis du vil vide mere.

Opstår der problemer vedrørende handlen, kan Seges kontaktes: SEGES HESTE KUNDESERVICE

Vejledning omkring køb og salg af heste:

Sælger skal udlevere hestens pas til køber når hesten sælges og skal transporteres.

Det underskrevne originale ejercertifikat skal udleveres til køber, når betaling afsluttes/handlen afsluttes.

Bagsiden af ejercertifikatet (Ejerskiftedokument) udfyldes med:

  1. Dato for ejerskifte
  2. Sælgers fulde navn og adresse, og underskrift
  1. Købers fulde navn, adresse, fødselsdag, tlf nr., mail og underskrift
  • Ved flere købere skal samtlige fremgå, samt fordeling i %
  • Hvis køber er under 18 år, skal oplyses ansvarlig forælders navn og hesten oprettes med c/o ejerskab
  • Hvis køber er et firma, noteres CVR nummer og firmanavn

Ejerskifte bestilles/betales via sporti.dk: Ejerskifte

Ejerskiftedokument sendes til:

Stambogskontoret, Bedervej 101, 8320 Mårslet. Gerne rekommanderet.

Det er vigtigt at den der står som registreret ejer på ejercertifikat og i WF berigtiger salget til køber med sin underskrift ENTEN bag på ejercertifikatet ELLER på købskontrakten.  Ved manglende underskrifter på Ejerskiftedokumentet, medsendes kopi af købekontrakt med sælgers underskrift.