Crossborder heste:

Avlere der ikke kan/ønsker at overholder gældende avlsregler i DK – kan få udstedt papirer i andet land-dette foregår primært Tyskland, men disse heste registreres ikke i WF af de udenlandske Stambogskontorer.

Hesten skal jf. FEIF regler registreres i WF i DK, når det er beviseligt at hesten er 100% renracet islandsk hest, samt når der ansøges og betales for dette, dvs.:

  • Føl der født i Danmark, men registret i f.eks. Tyskland med tyske papirer, kan jf. FEIFs regler registreres i WF i DK med Dansk IDnummer og med et tysk UELNnummer.

Avler/hesteejer af en Danskfødt hest med udenlandske papirer, skal indsende følgende til Stambogskontoret, Bedervej 101, 8320 Mårslet med brevpost:

  1. Hestens udenlandske hestepas og
  2. Det udenlandske Ejercertifikat, inkl. evt. ejerskifte, se her
  3. Kvittering for Indbetalt “udvidet administrationsgebyr” se her
  4. Ved tvivl om afstamnings/renracethed – kan Stambogskontoret i DK, fremsættes krav om afstamningskontrol ved DNA for avler/ejers regning.

Derefter registreres hesten i databasen WF, med et dansk IDnummer, når det er beviseligt at hesten er 100% renracet islandsk hest. Hestens pas og ejercertifikat sendes retur til (ny) ejer med det nye FEIF IDnummer påsat forsiden af hestens pas og ejercertifikat jf. behandlingtid.