Lovpligtig identifikation af heste

Føllet skal når føllet forlader moderen eller  senest 12 måneder gammel være identificeret (inkl. udstedelse af hestepas) jf. Hestepasforordning 2015/262. Ansvaret for dette påhviler hestens ejer/bruger.

Identifikation af islandske heste skal foretages af autoriseret chipmærker, som er *Hesteejers egen dyrlæge som kan tilkaldes efter behov eller *SEGES som opstarter mærkning af året føl fra ca. medio oktober og resten af året.

Afregning for identifikation: Avler/ejer afregner for identifikation (og ved udtag af prøver til DNA) med egen dyrlæge/SEGES og Blodtypelaboratoriet.

Jf. EU Hestepasforordning kan kun 1) Dyrlæger eller 2) SEGES der har gennemgået et af Fødevarestyrelsens godkendte kurser, varetage chipmærkning og besigtigelse af heste. Der kan endvidere stilles krav ift. besigtigelse af hesten, af det personale der er tilknyttet det pasudstedende organ jf. Lovgivning.

 

Avler/hesteejer skal sørge for følgende ved identifikation af føllet:

 • Det er avlers/hesteejers ansvar  at informere chipmærker om de krav der er til føllet.
 • At føllets reg.nummer, føllets fulde navn, og korrekte ejer(e) noteres på skemaet.
 • At vedlægge en fuldmagt fra registreret ejer af følhoppen (hvis følhoppen er lånt).
 • At daterer og underskive skemaet på tro og love.

Ekstra dyrlæge identifikationsskema  til føllet kan bestilles ekstra  her  

Vejledning til chipmærker:

 • Chipmærkeren skal oplyses om krav til hver enkelt føl,
 • Føllet skal identificeres “før” føllet forlader moder/matriklen, eller senest 12 måneder gammel jf. LOV
  • PS: Føllet bør ikke identificeres før føllet er to mdr. gammel.
 • Når der er fremsat krav i WF mailen jf. DNA regler, skal chipmærkeren udtage prøver til afstamningskontrol ved DNA,
 • Følhoppens chipmærkenummer skal scannes og kontrolleres ift. følhoppens pas, dette for at sikre rette afstamning.
 • Ved enhver tvivl om afstamning på føllet samt hvis følhoppen har en anden mikrochip end anført i hoppens pas, så skal der udtages prøver på føl og følhoppe.

Indsættelse af mikrochip:
Mikrochippen indsættes på venstre side af føllets hals jf. gældende retningslinier og krav fra DI. Mikrochippen scannes og kontrolleres på føllet, derefter placeres Chipmærkelabel en på identifikationsskemaet.(resterende chiplabels destrueret eller sendes med)

Identifikationsskemaet udfyldes med tekst og på grafisk signalment jf. lov:

  • Føllets grundfarve og farveaftegninger  skal beskrives i tekst.(LOV)
  • Farveaftegning udfyldes med rød pen i ”grafisk signalement”(LOV)
  • Mindst tre hvirvler, beskrives i tekst – jf. LOV, og indtegnes med sort/blå kryds i ”grafisk signalement” hvis hesten ingen hvirvler har, indtegnes kastanjer (omridset af selve enkelt kastanje)(LOV)
  • Mikrochippens placering indtegnes i ”grafisk signalement”(LOV)
  • Følhoppens scannede chipmærkenummer skal noteres på skemaet(KRAV).
  • Føllet/hesten vurderes ift alder(LOV).
  • Dyrlæge noterer på skemaet, når der er udtaget prøver til afstamningskontrol ved DNA.(KRAV)
  • Chipmærkeren stempler og underskiver personligt skemaet, og sender det originale skema til Stambogskontoret – max. en uge efter chipmærkning er foretaget.(KRAV)

Identifikation foretaget ud over lovgivnings frist:

Føl/hesten udtages automatisk fra konsum og der udstedes et DUPLIKATPAS (stemples i hestens pas) jf. EU/LOV,  hvis føllet har været over 12 måneder gammel ved identifikation.

Ajour 11.04.2018