Stambogskontorets behandlingtid

Stambogskontoret registrerer og udsteder dokumenter iht. gældende lovgivning, regler og krav. Det kræver dog at avler, hesteejere, chipmærkere har fulgt vejledningen.

 1. Avler/hesteejer, chipmærker og Blodtypelaboratoriet har ansvaret for at indsende alle krævede dokumenter/dokumentationer.
 2. Avler/Hesteejer har afregnet/betalt alle omkostninger til StambogskontoretBlodtypelaboratoriet, og SEGES.
 3. Der udstedes hestepas/ejercertifikater inkl. registreringer i WF jf. EU lovgivning, FEIF og DIs avlskomités regler og stambogskontorets procedurer er overholdt.

Når Stambogskontoret modtager dokumenter/betaling indgår sagen i en turnusordning – efter først ind/først ud princippet.

 • Behandlingstiden på ejerskifter og andre registreringer er normalt 2-3 uger + helligdage, jule-og sommerferie, dog er:
 • Behandlingstiden på udstedelse af hestepas og ejercertifikater på føl op til 8 uger – når dit føl er chipmærket/modtaget i månederne: oktober, november og december.
 • Behandlingstiden ved krav om afstamningskontrol ved DNA er mindst 8 uger ift. analysetid + hesteejers betaling til Blodtypelaboratoriet.

Hvis du ikke har modtaget dit dokument efter overnævnte behandlingstid, bedes du kontakte kundeservice 87475075, tast 1

Behandlingstiden er ekstra udvidet, når det drejer sig om:

 • At hesteejer ikke har indbetalt og/eller indsendt dokumenter jf. betingelser.
 • At hingsteejer ikke har indberettet bedækning på følhopper i bedækningsåret jf. FEIF regler.
 • At avler ikke har indberettet lovpligtig følanmeldelse eller mangler at indsende chipmærkning/manglende information ift. udtag af afstamningskontrol ved DNA til dyrlæge, osv.
 • Afstamningskontrol ved DNA: HUSK: hesteejers afregning med Blodtypelaboratoriet.
 • Uoverenstemmelse ift. hestes chipmærkning/ombytning af chip/forbytninger af føl ifm. identifikation m.v.
 • Hesteejers manglende underskrifter/data på identitifikationsskemaer / ejercertifikater m.v.
 • Manglende fuldmagt fra registreret ejer af følhoppe/avlshingst.
 • Hesteejers manglende indsendelse af korrekte dokumenter og betaling.
 • Komplicerede dispensationssager.
 • Forliste ejercertifikater og forliste hestepas.
 • Anden speciel eller kompliceret sag som skilsmisser, konkurser, tilbageholdelser fra panthaver. m.v.

Der udsendes én mail ift. mangler. Derefter er det hesteejers ansvar at sørge for at indsende alle nødvendige dokumenter og betalinger før vi kan behandle din sag.

Ajour 24.03.2022