Regler for hingste og ansøgning om bedækningstilladelse

En hingst, som ejeren ønsker at anvende til bedækning skal have en bedækningstilladelse før den begynder at bedække. Bedækningstilladelsen gives primært på baggrund af reglerne i Stambogsreglementet for Islandske heste. Se reglerne nedenfor.

Alle hingste med bedækningstilladelse i Danmark kommer automatisk på Hingstelisten, når de har fået bedækningstilladelse. Hingstelisten  har to afsnit, et Dansk Afsnit og et Internationalt Afsnit.

Det Danske Afsnit, består af alle de hingste, som opfylder det danske Stambogsreglements krav til hingste for at opnå bedækningstilladelse. Det Internationale Afsnit består af de hingste, som ikke lever op til det danske Stambogsreglements krav for at opnå bedækningstilladelse i Danmark. Disse hingste, har opnået bedækningstilladelse i et andet EU-land, i et af EU godkendt avlsforbund, og via den bedækningstilladelse, får de lov til at bedække i Danmark.

 Du kan anvende linket her for at komme til selve ansøgningen på Sporti. Ansøgning .

 Ansøgningen behandles af Stambogskontoret.

Stambogsreglementet stiller følgende krav til hingstene for at få bedæknings-tilladelse:

  1. Hingsten skal være dokumenteret renracet islandsk hingst jf. 2.1
  2. Hingsten skal have Afstamningskontrolleret ved DNA. jf. 6.4
  3. Hingsten skal være FEIF fuldkåret fra 4 år & ældre med min. 7,75 points eller derover senest det år, hvor hingsten fylder 7 år – eller: EUhingsten med avlsgodkendelse i andet EUland jf. 6.8/6.9 skal være FEIF fuldkåret – men opfylder ikke kravene jf. 6.6
  4. Unghingsten på 3 år eller 4 år skal være FEIF bygningsbedømt i ansøgningsåret, og yderligere opfylde krav til BLUP /forældrenes kåring jf. 6.6.
  5. Hingsten skal være dyrlægeundersøgt og fundet fri for grove defekte og arvelige lidelser-se sundhedstjek/dyrlægekontrol jf. punkt 6.5.
  6. Hingsten skal være Spatrøntgen fotograferet min. 5 år gammel, for at opnå ubegrænset bedækningstilladelse jf.6.4.

 

Når Stambogskontoret har modtaget ansøgning og betaling, bliver ansøgningen behandlet hurtigst muligt. Ansøger får besked via mail om, om tilladelsen er givet eller ej, eller om der eventuelt mangler nogle oplysninger, dokumentation eller lignende.

Når hingsten er godkendt registreres det på WorldFengur og på det afsnit af Hingstelisten, som  hingsten hører ind under.

Ansøger kan efter modtagelse af bedækningstilladelsen, indsætte hingsten til hopperne.

Som hingsteejer/holder skal man efterleve Stambogsreglementets krav i relation til bedækning af hopper. Stambogsreglement

HUSK at: alle hopper der ankommer til hingst skal indberettes inden bedækningsårets udgang, læs mere her

Eventuelle spørgsmål til DI avl-se her

Som hoppeejer, bør du være opmærksom på:

  • At hingste er avlsgodkendt i DK – og at der gælder særlige regler hvis du bruger en udenlandske hingst der står i udlandet – se vejledning her,
  • og husk at hvis hingsten ikke er avlsgodkendt på bedækningstidspunktet – så er der tale om dispensationssag på føllet

Ajourført 23.01.2019