Regler for hingste og ansøgning om bedækningstilladelse

En hingst, som ejeren ønsker at anvende til bedækning skal have en bedækningstilladelse før den begynder at bedække. Bedækningstilladelsen gives primært på baggrund af reglerne i Stambogsreglementet for Islandske heste. Se reglerne nedenfor.

Alle hingste med bedækningstilladelse i Danmark kommer automatisk på Hingstelisten, når de har fået bedækningstilladelse. Hingstelisten  har to afsnit, et Dansk Afsnit og et Internationalt Afsnit.

Det Danske Afsnit, består af alle de hingste, som opfylder det danske Stambogsreglements krav til hingste for at opnå bedækningstilladelse. Det Internationale Afsnit består af de hingste, som ikke lever op til det danske Stambogsreglements krav for at opnå bedækningstilladelse i Danmark. Disse hingste, har opnået bedækningstilladelse i et andet EU-land, i et af EU godkendt avlsforbund, og via den bedækningstilladelse, får de lov til at bedække i Danmark.

Vær opmærksom på at hingste i Hengstbuch I og II skal forny deres bedækningstilladelse hvert år i Tyskland. De skal derfor også søge i Danmark hvert år.

Du kan anvende linket her for at komme til selve ansøgningen på Sporti: Ansøgning .

Hingste på den danske hingste-liste lever op til følgende krav:

  1. Hingsten er dokumenteret renracet islandsk hingst
  2. Hingsten er afstamningskontrolleret ved DNA.
  3. Hingsten er FEIF fuldkåret fra 4 år & ældre med min. 7,75 points eller derover senest det år, hvor hingsten fylder 7 år.
  4. Unghingsten på 3 år eller 4 år er FEIF bygningsbedømt i ansøgningsåret, og opfylder yderligere krav til BLUP /forældrenes kåring.
  5. Hingsten er dyrlægeundersøgt og fundet fri for grove defekte og arvelige lidelser.
  6. Hingsten er spatrøntgen fotograferet min. 5 år gammel.

Hingste på den internationale liste opfylder ikke ovenstående krav.

 

Når Stambogskontoret har modtaget ansøgning og betaling, bliver ansøgningen behandlet hurtigst muligt. Ansøger får besked via mail om, om tilladelsen er givet eller ej, eller om der eventuelt mangler nogle oplysninger, dokumentation eller lignende.

Når hingsten er godkendt registreres det på WorldFengur og på det afsnit af Hingstelisten, som  hingsten hører ind under.

Ansøger kan efter modtagelse af bedækningstilladelsen, indsætte hingsten til hopperne.

Som hingsteejer/holder skal man efterleve Stambogsreglementets krav i relation til bedækning af hopper.

HUSK at: alle hopper der ankommer til hingst skal indberettes inden bedækningsårets udgang.

Som hoppeejer, bør du være opmærksom på:

Ajourført 23.03.2022